Begravningsbön över avhugget huvud

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/477-478)

667 – Jag frågade min fader om begravningsbön över Ahmad bin Nasr al-Khuzâ´îs huvud. Han svarade:

Det är harmlöst.”

Jag sade till min fader:

Jag såg en man komma till den påle som Ahmad bin Nasr al-Khuzâ´îs huvud var spetsat på och bad begravningsbön över huvudet.”

Han fördömde inte handlingen.