Begravningsbön för självmördare

Fråga: Är det tillåtet att be begravningsbön för självmördare?

Svar: Det är makthavaren som inte skall be för honom. Andra får be för honom, ty han var muslim. Begravningsbönen skall hållas för honom ehuru han var syndig. Makthavare och lärde skall emellertid inte be för honom.