Begravningsbön för självmördare

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 221

1045 – Jag hörde Ahmad säga:

“Ledaren ska inte be begravningsbön för den som beslagtar krigsbyte utan tillstånd eller begår självmord. Däremot ska de andra människorna be för dem.”

Jag frågade Ahmad om ledaren ska be för alla andra varvid han svarade:

“Ja.”