Begravningsbön för psykiskt sjuk självmördare

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (105)

Fråga: Ska begravningsbön bes för den psykiskt sjuke självmördaren?

Svar: Makthavaren ska inte be för honom. Alla andra får göra det.