Begravningsbön för en person som bad döda om medling utav okunnighet

Fråga: Skall vi be begravningsbönen för en person som går vilse i den medlingsrelaterade frågan och dyrkar rättfärdiga människor på grund av ett tvivel som han råkade ut för?

Svar: Om han vidhöll det efter att ha fått reda på sanningen och förbjudits från det, skall det inte bes för honom. Och om det inte har förklarats för honom, så skall det bes för honom därför att han inte har fått reda på att hans handling är falsk. Han associerar sig med islam och vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud men faller i det här felet på grund av okunnigheten som inte har klargjorts för honom.