Begravningsbön 40 år efter farfars död

Fråga: Min farfar dog för fyrtio år sedan och ingen av oss bad begravningsbönen för honom på grund av vår okunnighet…

Svar: Tiden har gått ut. Man ber över graven en månad efter begravningen. Efter en månad tvinar kroppen och blir till jord. Tiden har som sagt gått ut. Åkalla Allâh för honom och be Honom förlåta honom. Skänk välgörenhet för honom.