Begravning under I´tikâf

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/673)

908 – Jag hörde min fader säga:

En person som genomför I´tikâf får visserligen medverka i en begravningsceremoni, men han ska inte dra ut på den.”