Begravd i uniform och blod

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/466-467)

653 – Jag läste för min fader:

Vad gäller den person som dör av sviterna från slagfältet efter att ha burits därifrån?”

Han svarade:

Han ska tvättas. Den som dör på plats begravs i sina kläder och sitt blod. Men om den stupade har på sig läder, läderstrumpor eller någon form av rustning, tas de av.”

Han sade:

Jag föredrar att allt järn avlägsnas från honom.”