Begränsad bön skall ha en begränsad avsikt

Fråga: Räcker det att ha en obegränsad avsikt för att be de regelbundna frivilliga bönerna? Jag syftar på att om jag har missat flera regelbundna frivilliga böner, skall jag då avse att först ta igen de frivilliga bönerna innan Dhuhr och sedan de frivilliga bönerna efter Dhuhr eller räcker det att bara avse att ta igen de frivilliga bönerna till Dhuhr?

Svar: Allt begränsat skall begränsas. Om du har flera regelbundna frivilliga böner att be och du vill be den regelbundna frivilliga bönen till Dhuhr, så måste du avse den regelbundna frivilliga bönen till Dhuhr.

Detsamma gäller den obligatoriska bönen; den måste också begränsas. Han kan inte bara avse att han skall be en obligatorisk bön; han måste avse Dhuhr, ´Asr och så vidare. Du måste alltså begränsa det begränsade.

Dock säger vissa lärda (rahimahumullâh) att om inget annat bes i samband med den obligatoriska bönen så räcker det att man avser den obligatoriska bönen som råder just den tiden. Exempel på det är du kommer till moskén för att be Dhuhr och glömmer bort att det är Dhuhr. I och med att du har kommit för att be just den tidens obligatoriska bön så är det okej, säger de lärda. De menar att avsikten för den begränsade tiden ersätter avsikten för den begränsade bönen. Denna åsikt är flexibel och underlättar det för människorna.