Befallda att utplåna hedningar

Psaltaren 106:34

34De utplånade inte folken,

som Herren hade befallt dem.

35De beblandade sig med främmande folk

och lärde sig deras seder1.

36De tjänade deras avgudar

och lät sig snärjas av dem.

37Sina söner och döttrar

offrade de åt demonerna.

38De utgöt oskyldigt blod

– blodet av sina söner och döttrar,

som de offrade åt Kanaans avgudar –

och landet blev vanhelgat av blodet.

39De blev orena genom sina gärningar

och var otrogna i allt de gjorde.

40Då blev Herren vred på sitt folk

och kände avsky mot sin egendom.

41Han utlämnade dem åt andra folk,

deras fiender härskade över dem.

1I Bibeln 1917:

”De förgjorde icke de folk  om vilka HERREN hade givit dem befallning, 35  utan beblandade sig med hedningarna  och lärde sig deras gärningar.” https://www.bible.com/bible/166/PSA.106.SVEN