Befalla icke-bedjande att fasta?

Fråga: Ska den icke-bedjande befallas att fasta?

Svar: Nej. Ty hans fasta är ogiltig till dess att han börjar be. Bönen är viktigare än fastan. Den icke-bedjandes handlingar är ogiltiga. Ingenting accepteras från honom förrän han börjar be och slår vakt om bönen.