Bedragarens ändring av Ibn Taymiyyahs ord

al-Bahraynî sade:

Därefter nämnde Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) hadîthen om ´Abdul-Qays delegation som tar upp trosbekännelsen, bönen och allmosan och sade:

Trons grund ligger i hjärtat; hjärtats tal och handling som handlar om bekräftelsens erkännande, kärlek och underkastelse. Det som finns i hjärtat måste synas på kroppsdelarna. Annars är det ett bevis på dess (det vill säga trons) obefintlighet och svaghet. Således fordrar hjärtats tro uppenbara handlingar.”1

Alltså måste både innerliga och ytliga handlingar finnas.”2

Det Ibn Taymiyyah verkligen sade var:

Trons grund ligger i hjärtat; hjärtats tal och handling som handlar om bekräftelsens erkännande, kärlek och underkastelse. Det som finns i hjärtat måste synas på kroppsdelarna. Annars är det ett bevis på dess obefintlighet eller svaghet. Således fordrar hjärtats tro uppenbara handlingar. De bekräftar, bevisar och vittnar om vad som finns i hjärtat. De är grenar och delar av trons helhet. Men det som finns i hjärtat är grunden i förhållande till kroppsdelarna. Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Hjärtat är kungen och kroppsdelarna är hans soldater. Om kungen är bra är soldaterna likaså. Om kungen är dålig är soldaterna likaså.”

al-Bukhârî och Muslim rapporterade att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det finns en köttbit i kroppen; om den är sund är hela kroppen sund och om den är osund är hela kroppen osund. Det är hjärtat.”

Vad har al-Bahraynî gjort med Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs ord? Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:

Det som finns i hjärtat måste synas på kroppsdelarna. Annars är det ett bevis på dess obefintlighet eller svaghet.”

Den här bedragaren gjorde om det till:

Det som finns i hjärtat måste synas på kroppsdelarna. Annars är det ett bevis på dess (det vill säga trons) obefintlighet och svaghet.”

Han tolkar och ändrar Ibn Taymiyyahs ord så att de lämpar sig efter Khawâridjs metodik när de gör Takfîr för synder. Shaykh-ul-Islâm sade ju:

Annars är det ett bevis på dess obefintlighet eller svaghet.”

Det vill säga, han som inte handlar utmed tron kan hamna i två situationer:

1 – Otro. Det gör han genom att antingen förneka handlingarnas plikt eller också inte handla alls. Det härrör endast från förnekelse, högmod och omedgörlighet. En sådan person är otrogen och utesluten ur islam.

2 – Syndaren som inte handlar utmed tron får svag tro. Exempel på det är de syndiga muslimerna som faller i stora synder. Ahl-us-Sunnah gör inte Takfîr på dem till skillnad från Khawâridj.

1Madjmû´-ul-Fatâwâ (7/644).

2al-Burkân, sid. 24