Bedövningsspruta under fasta

al-Ladjnah ad-Dâ’imah

Fatâwâ al-Ladjnah ad-Dâ’imah (18084)

Fråga: Tandläkaren behöver ge patienten en bedövningsspruta i hans mun. Sprutan är inte näringstillförande. Påverkar den fastan med tanke på att patienten kan besöka tandläkaren efter solnedgång?

Svar: Det är harmlöst att patienten får bedövningsspruta i munnen eller någon annanstans i behandlande syfte. Sprutan är inte näringstillförande.

´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz

´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âlush-Shaykh

Sâlih al-Fawzân

Bakr Abû Zayd