Bedjare till vänster om imamen

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/162)

al-Bukhârî sade:

58 – Del om att den ledde ställer sig till vänster om imamen varpå imamen för över honom till sin högra sida utan att bönen bryts

698 – Ahmad berättade för oss: Ibn Wahb berättade för oss: ´Amr bin ´Abdi Rabbih bin Sa´îd berättade för oss, från Mahrumah bin Sulaymân, från Kurayb, Ibn ´Abbâs slav, från Ibn ´Abbâs som sade:

Jag sov över hos Maymûnah samma natt som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var där. Han tvådde sig och ställde sig upp för att be varvid jag ställde mig till vänster om honom. Då tog han tag i mig och ställde mig till höger om sig. Han bad tretton Raka´ât. Därefter somnade han så att han snarkade. Han snarkade när han sov. Därefter kom bönekallaren till honom och han gick ut och bad utan att två sig.”1

Hadithen bevisar att den ledde ska byta plats om han inte befinner sig på den optimala platsen. Men är det obligatoriskt eller rekommenderat? Vissa lärde menar att det är obligatoriskt och att om den ledde ber till vänster om imamen som saknar bedjare till höger om sig har en ogiltig bön. Den korrekta åsikten är dock att förflyttningen är rekommenderad. Så om den ledde ber till vänster om imamen som saknar bedjare till höger om sig, så är hans bön fortfarande giltig. Det är däremot bättre att stå till höger om imamen.

1Muslim (763).