Bedjandes bakdelar och ryggar syns

Fråga: När vissa människor går ned i Rukû´ blottas deras bakdelars former och delar av ryggar. Skall vi befalla dem att ta om sina böner?

Svar: Nej, de vet inte om det. Befall dem inte att ta om bönen om de inte vet om det. De gör det inte avsiktligt. Förklara istället för dem och tala om för dem att ta på sig väl så att det som är mellan naveln och knäna täcks. Uppmärksamma dem om det, men säg inte till dem att deras bön är ogiltig.