Bedjande utlänning åkallar på sitt modersmål

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (39)

Fråga: Får en utlänning, som vill åkalla sin Herre i obligatorisk bön, göra det på sitt modersmål?

Svar: Ja, han får åkalla på sitt modersmål. Det är inte oklart för Allâh (subhânahu wa ta´âlâ).