Bedjande moder dunkar gråtande barn på ryggen

Är det tillåtet för modern att stå och be medan hon dunkar barnet lätt på ryggen för att det skall bli tyst? Ja, det är tillåtet att dunka det på ryggen eftersom det finns ett behov av det. Dock får hon inte dunka alltför mycket. Ty gör hon det kan bönen annulleras.

Får hon säga till sitt barn:

”Tyst! Vad är det med dig?”?

Nej. Det är tal och bönen får inte innehålla något människotal.