Beblandningen med Ahl-ul-Bid´a

Fråga: Det finns lärda som blandas med Ahl-ul-Bid´a genom att ge dem fredshälsningen.

Svar: Blandas han med dem utan att fördöma dem, kalla dem till Allâhs religion och förklara Sunnah för dem? I så fall är det inte tillåtet att blandas med dem. Det nyttar inget att blandas med dem. Det skadar faktiskt. Men om hans beblandning med dem går ut på att kalla dem till Allâhs religion, klargöra, påbjuda det goda och förbjuda det onda, så är det obligatoriskt. I så fall skall han inte undvika dem.