Be Tarâwîh i din lokala moské

Fråga: Är det bättre att be Tarâwîh i alla moskéer eller att alla ber i en enda moské så att de bedjande är fler och mer motiverade?

Svar: Jag tycker att det är lättast för dem att be i sina lokala moskéer. Varje kvartersmoské får hålla i Tarâwîh så att Allâhs (´azza wa djall) hus fylls med de bedjande. Om alla enas i en enda moské så kommer de andra moskéerna att överges och stå tomma. Ni vet att det inte är som förr. Folk kör numera bil. En bil kan bestå av en enda passagerare. Det skall inte vara trångt och mödosamt. Jag tycker att det är bäst att Tarâwîh bes i samma moskéer som de obligatoriska bönerna.