Be stående hemma eller sittande i moskén?

De lärde har delade åsikter om personen som kan antingen be samlingsbönen sittande eller också hemma stående. Vissa säger att han ska be hemma stående, ty den stående positionen är en av bönens pelare till skillnad från samlingsbönen som är obligatorisk. Om en pelare kolliderar med en plikt går pelaren före. En bön utan pelare är ogiltig till skillnad från en bön utan plikt.

Andra menar att han ska be i moskén eftersom han har kallats dithän via böneutrop. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till en följeslagare:

Hör du böneutropet?” Han sade: ”Ja.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Besvara då.”

Alltså måste han besvara böneutropet. Väl framme i moskén får han be stående efter förmåga, annars får han sätta sig ned. Detta är den överväldigande åsikten då den innebär att plikterna ska efterlevas successivt. Den första plikten är ju att besvara böneutropet. I moskén får han antingen be stående om möjligt eller också sittande.