Be om lov innan du lämnar värden

182 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om någon av er besöker sin broder och sitter hos honom, skall han inte resa sig upp förrän han ber honom om lov.”

Rapporterad av Abûsh-Shaykh i ”Târîkh Asbahân” (113): Ishâq bin Muhammad bin Hakîm berättade för oss: Yahyâ bin Wâqid berättade för oss: Ibn Abî Ghaniyyah berättade för oss: Min fader berättade för oss: Djabalah bin Suhaym berättade för oss, från Ibn ´Umar, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Berättarkedjan är autentisk och dess återberättare är pålitliga och kända.

Hadîthen uppmärksammar en storslagen etikett; besökaren skall inte resa sig upp förrän han bett värden om lov. Många araber har försummat denna ädla och profetiska instruktion varför du ser hur de lämnar en sittning utan att be om lov eller ens hälsa.