Be om hyllning och fred för alla profeter

Fråga: Om en profet kommer på tal. Skall vi be Allâh hylla och freda honom liksom vi gör med vår profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?

Svar: Ja. Be Allâh hylla honom liksom du ber Allâh hylla vår profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Ty de är bröder. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Profeterna är bröder från olika mödrar.”1

1al-Bukhârî (3443) och Muslim (1837).