Be om förlåtelse efter din dyrkan

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Den andra rannsakan går ut på att rannsaka sig själv efter en handling. Den består av tre typer:

1 – Rannsaka den inom dyrkan som gjordes för Allâhs (ta´âlâ) sak men på ett bristfälligt och nedsatt sätt.”1

Rannsaka dig själv för dina brister som har uppstått i dina handlingar. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var klar med bönen sade han:

أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله

”Jag ber Allâh om förlåtelse. Jag ber Allâh om förlåtelse. Jag ber Allâh om förlåtelse.”

Han sade det tre gånger. Varför bad han om förlåtelse? Han bad ju, han handlade bara lydigt. Hur kan han be om förlåtelse för lydnad? Nej, han bad om förlåtelse för bristerna. Människan är utsatt för fel oavsett vem hon är. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad om förlåtelse efter bönen. Vad skall man då säga om den som inte ber om förlåtelse efter en synd? Han behöver till och med be om förlåtelse efter lydnad eftersom den består av brister, oärliga avsikter och annat. Man skall inte se upp till sig själv.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/62).