Be med samlingen om än du har bett därhemma

Fråga: Vissa bröder kommer till den här träffen medan ni står och ber. Följaktligen stannar vissa utanför, andra ber två Raka´ât och somliga sätter sig ned. Vad är domen för det?

Svar: Om en person kommer till en samling skall han sluta sig till den. Efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade bett Fadjr i Khayf-moskén under Avskedsvallfärden såg han att två män inte hade bett varför han frågade dem om orsaken. De svarade att de redan hade bett därhemma. Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Om ni har bett därhemma och sedan kommer till moskén så skall ni be med samlingen. Det blir en frivillig bön för er del.”

Om du kommer in i moskén medan samlingen ber så skall du be med den ehuru det handlar om Maghrib.