Be med muslimerna i din stad

Fråga: Den här frågan ställs av en person utrikes. Han säger hur bröderna i det landet har hamnat i en tvist kring tiden till Fadjr och huruvida det kallas till bön innan dess tid. Vi är oeniga sedan den första dagen varpå vissa har börjat be hemma och lämnat samlingen…

Svar: Det är en prövning. De sprider tvivel om muslimernas bön och säger att de ber innan tiden är inne och att Fadjr kanske inte har gått in än… Muslimernas handling utgör ett bevis. Be med muslimerna. Lämna tvivel. Lyd inte dessa prövade människor som sprider tvivel om muslimernas bön. Bry dig inte om dem. Muslimerna enas inte om villfarelse. Likaså är Umm-ul-Qurâs tidtabell erkänd och prövad. Den delas ut bland moskéerna. Den skall följas. Lämna dessa människor.