Be med händerna uppe för den döde?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (47)

Fråga: Är det föreskrivet att be med händerna uppe för den döde vid dennes grav?

Svar: Ja, det är harmlöst.