Be inte bakom Khawâridj och Ahl-ul-Bid´a

Fråga: I Libyen har ISIS tagit kontrollen över en stad och dess flesta moskéer. Är bönen giltig bakom dem om man gör Takfîr på Khawâridj?

Svar: Det är ogiltigt att be bakom Khawâridj och andra opponenter till Ahl-us-Sunnah. Be med Ahl-us-Sunnah i moskéer som hålls av Ahl-us-Sunnah.