Be i samling och undvik innovationer och innovatörer

149 – Abûl-´Âliyah sade:

”Allâh har gett mig två gåvor. Jag vet inte vilken av dem som är störst. Är det att Han vägledde mig till islam eller att Han skyddade mig från Râfidhah?”

150 – al-Hasan bin Shaqîq sade:

”Vi var hos Ibn-ul-Mubârak när en man kom in. Han sade till honom: ”Är det du som är Djahmî?” Han svarade: ”Ja.” Då sade han till honom: ”När du har gått ut från mig skall du se till att aldrig mer återvända till mig igen.” Mannen sade: ”Jag har ångrat mig.” Han sade: ”Nej, inte förrän din ånger visar det din innovation visade.”

151 – Baqiyyah bin al-Walîd sade: Thâbit bin ´Adjlân berättade för mig:

”Jag träffade Mâlik bin Anas, Sa´îd bin al-Musayyab, ´Âmir ash-Sha´bî, Sa´îd bin Djubayr, al-Hakam bin ´Utaybah, Hammâd bin Abî Sulaymân, ´Atâ’, Tâwûs, Mudjâhid, Ibn Abî Mulaykah, Makhûl, Sulaymân bin Mûsâ, al-Hasan, Ibn Sîrîn, Abû ´Âmir (som upplevde Abû Bakr as-Siddîq) och andra och alla befallde de mig att be i samling och de förbjöd mig lustar och innovationer…”

152 – Ibn Wahb sade:

”Mâlik blev frågad om Qadariyyah och om det är bättre att sluta tala med dem eller att debattera med dem. Han sade: ”Ja, om han kan sin tro. Befall dem det goda, förbjud dem det onda och underrätta dem om deras avvikelse. Man skall inte ingå i di med dem och be inte bakom dem.” Mâlik sade: ”Jag anser att man inte skall ingå i ingifte med dem.”

153 – Han berättade att Mâlik blev frågad om att gifta bort en Qadarî varpå han svarade:

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

”En troende slav är helt visst bättre än en avgudadyrkare, hur förträfflig ni än finner honom.”1

154 – Han berättade att han hörde Mâlik säga:

”Förr sade en man när Ahl-ul-Ahwâ’ kom till honom: ”Jag är på min Herres klara väg. Du är en tvivlare. Gå till en tvivlare som du och debattera med honom.”

12:221