Be först och dricka sen eller tvärtom?

Fråga: Om muslimen går in i moskén och vill dricka, skall han dricka stående eller skall han först be två Raka´ât och dricka efteråt?

Svar: Det är upp till honom. Antingen dricker han först och ber sen eller också ber han först och dricker sen. Om han sitter ned och dricker så är det bättre och om han står upp och dricker så är det tillåtet.