”Be för mig!”

Fråga: Vad är domen för att gå till en grav och säga till den begravde: ”Be för mig!”

Svar: Det är större avguderi. Han har bett om något endast Allâh förmår att ge. Han tror att den begravde hör och ser. Det är större avguderi då hans förhållande till den begravde är extrem.