Be för makthavarens framgång

Fråga: Är det tillåtet att säga till de lärda att Allâh har låtit dem utgöra en tillflyktsort för de troende?

Svar: Betydelsen är korrekt. De är en tillflyktsort för dem sett till att de får sina rättigheter via religiösa domstolar som hålls av myndigheterna. De söker sig till dem för att få sina rättigheter. Innebörden är alltså korrekt.

Man skall be Allâh vägleda makthavaren till framgång och uppfylla muslimernas rättigheter och behov. Detta kan vara allt från att verkställa föreskrivna straff till att uppfylla folks behov och straffa kriminella.