Be för Hizbiyyûn!

Fråga: Vad anser du om att trohetseden som lovas grupp- och sektledare kallas för ”avtal”? De argumenterar med att al-Khadhir (´alayhis-salâm) slöt avtal med Mûsâ (´alayhis-salâm) om att inte fråga honom något förrän han själv förde det på tal med honom.

Svar: Det var ett villkor och inget avtal. Titta bara på detta svindleri! al-Khadhir krävde från Mûsâ att inte fråga något förrän han själv berättade allt på slutet. Mûsâ accepterade villkoret. Har vi slutit en trohetsed om du sätter ett villkor på mig? Titta bara på denna bevisning! Inga Ahl-ul-Bid´a svindlar med bevisen som Hizbiyyûn. Ångra er ärligt inför Allâh och måna om att ena muslimerna.

Jag råder er att ta avstånd från lögn och sofism. Sådant har bara förstört den muslimska ungdomen. Ni har mosat era följare och gjort dem till avskum. De frågar vare sig efter bevis eller belägg. De är som papegojor, som avskum. De följer allt och alla. Frukta Allâh sett till era ungdomar. Ni har skadat dem så mycket att de älskar ingenting som lögn. De tror mest på de största lögnerna. Ärlighet och sanning är falskt enligt dem. Se till att lära ungdomarna ärlighet, kärlek till sanning, hat mot falskhet, varning för innovationer och innovatörer och avhållsamhet från innovationer och innovatörer. Det är korrekt pedagogik!

Att mjuka upp ungdomarna så att de börjar fylla sina böcker med lögner mot och förtal av Ahl-us-Sunnah och försvara Ahl-ul-Bid´a lögnaktigt och falskt är ett pinsamt slut.

Ni begriper inte detta till skillnad från den kloke och insiktsfulle som Allâh har förskonat från denna dödliga sjukdom. Den har förstört ungdomarna som följer sekteriska strömmar som är byggda på lögn och synd. Dessa ungdomar känner inte till deras tillstånd eller följder. Det gör förvisso bara han som förskonas av Allâh (tabârak wa ta´âlâ) och avlägsnas långt bort från denna dödliga sjukdom.

Be Allâh för dem. Be Allâh bota dem mot denna farliga sjukdom. Be Allâh förskona dem. Jag svär vid Allâh att de är arma sjuklingar. De är överrumplade. Deras hjärnor är helt stängda på grund av sluga tillvägagångssätt. De är inte immuna mot falskhet. De är beredda på att bekriga sanningen och dess anhängare och tillämpa falskheten.