Be en avskedstagares bön

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (6/2/821)

2839 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Tänk på döden i din bön. Den person som tänker på döden i sin bön lär be bättre. Be som en man som inte vet huruvida han kommer att be något mer igen. Akta dig också för allting som du måste förklara dig för.”

Rapporterad av ad-Dalyamî i ”Musnad-ul-Firdaws” via Abûsh-Shaykh Ibn Hayyân, Ibn Abî ´Âsim berättade för oss: Min fader berättade för oss: Shabîb bin Bishr berättade för oss, från Anas, från Allâhs sändebud.

Berättarkedjan är god.

Vissa imamer har som vana att befalla de ledda när de står inför bön:

صلوا صلاة مودع

”Be en avskedstagares bön.”

Jag tycker att det är harmlöst om det sker ibland, och innovation om det sker ständigt.