Be ditt hjärta om utslag

Fråga: Det händer att folk säger:

”Be ditt hjärta om utslag om än folk har gett dig utslag.”1

Svar: Det är en hadîth från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Fråga: Vad innebär att man ber sitt hjärta om utslag?

Svar: Det betyder att om du hör olika utslag så skall du följa det som ditt hjärta är tillfredsställt med. Det troende hjärtat känner sig lugnt med vissa saker och förkastar andra. Om ditt hjärta är lugnt med en viss lärds utslag, anammar du det. Och om ditt hjärta förkastar det så skall du avstå från det.

1God enligt ash-Shawkânî i ”Irshâd-ul-Fuhûl” (2/284).