Be alltid Tarâwîh med imamen

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 90

438 – Jag sade till Ahmad:

”Medan imamen ber Tarâwîh med människorna, ber andra för sig själva i moskén. Han sade: ”Jag tycker inte om det. Jag föredrar att de ber med imamen.”

Jag hörde hur Ahmad blev frågad:

”Imamen ber Witr tre Raka´ât. Ska jag också göra det eller gå därifrån och be Witr på egen hand?” Han svarade: ”Be Witr med honom.” Det sades: ”Det väsnas under Witr.” Han sade: ”Be Witr med honom.”

Jag hörde hur Ahmad blev frågad:

”Ska han skjuta upp på Tarâwîh till den senare delen av natten?” Han svarade: ”Nej. Jag föredrar muslimernas sätt.”

Ahmad bad tillsammans med människorna till dess att han bad Witr med dem. Han gick inte därifrån förrän imamen var klar. Under hela Ramadhân såg jag hur han bad Witr med imamen till dess att han var klar – förmodligen alla nätter frånsett den natt då jag själv inte var på plats.”