Bättre efter synder

Imâm ´Abdullâh bin Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (d. 1244)

ad-Durar as-Saniyyah (1/253-254)

Forskare bland Hanâbilah, Shâfi´iyyah, Mâlikiyyah och Hanafiyyah anser att profeterna var skyddade mot stora synder. De kunde falla i små synder men utan att vidhålla dem. Faktum är att de ångrade sig för dem varefter de blev än bättre än vad de varit dessförinnan. Däremot är alla Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah enade om att profeterna var felfria när det kom till att förkunna budskap. Muslimerna är enade om att det är omöjligt att fel förblir inom föreskriften.