Bättre att umgås med alkoholister

´Allâmah ´Alî bin Nâsir al-Faqîhî

al-Bid´ah, sid. 19

När det kommer till innovatörens ånger, såg flera lärde bland efterföljarna den som osannolik och att en innovatör blir bara värre med tiden. Ty som man bäddar får man ligga. Allâh sade:

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ

Men när de vek av, vilseledde Allâh deras hjärtan.”1

Yahyâ bin Abî ´Umar ash-Shaybânî sade:

Man brukade säga att Allâh vägrar ta emot innovatörens ånger och att en innovatör blir bara värre.”

Till följd därav sade al-´Awâm bin Hawshab till sin son:

´Îsâ! Korrigera ditt hjärta och reducera din egendom!”

Han brukade också säga:

Att jag ser ´Îsâ umgås med musikanter, alkoholister och lösdrivare håller jag kärare än att se honom umgås med debattörer.”

Ibn Wadhdhâh sade:

Det vill säga med innovatörer.”

Det beror på att innovatören betraktar sin innovation som religion som han vidhåller – och om han lämnar sin innovation blir han bara värre. Å andra sidan vet musikanter, sångare och alkoholister att deras handlingar är syndiga och att det enda som får dem att falla i dem är deras lust och frestelse. Måhända lämnar de sina synder en dag eftersom de vet att de är förbjudna. Därför finns det större chans att syndaren ångrar sig för sin synd än att innovatören ångrar sig för sin innovation som han betraktar som religion.

161:5