Bättre att kvinnan stannar hemma

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

https://www.youtube.com/watch?v=BUF_eRJJ0VE&feature=youtu.be

Fråga: Vad är domen för kollektiv läsning för kvinnor i moskén om syftet är inlärning och repetition? Och om det inte är tillåtet, ska tjejerna låta bli att gå till moskén på grund av det?

Svar: Det är tvivelsutan grundläggande att kvinnan är hemma både när hon ber och lär sig Qur’ânen. Om vi vänjer dem vid utgång för Qur’ân-läsning och annat, slutar det med att de struntar i att vara hemma. Jag anser som sagt att det är grundläggande att kvinnor studerar och ber därhemma. Det är också säkrare för dem. Numera tar de ut kvinnorna ur hemmen. Kvinnan gillar att vara ute, komma och gå som hon vill. Den vägen banas för dem nu. De känner sig inte hemma längre i sina hem och de argumenterar med att studera och det ena och det andra. Det är alltså bättre att inte handla på det viset och att de istället stannar hemma. Det de lär sig där är – om Allâh vill – väl och nog. De behöver inte bli specialister.