Bättre att hon ber hemma

Fråga: Är det bättre för kvinnan att be obligatoriska böner (framför allt Maghrib, ´Ishâ’ och fredagsbönen) i moskén eller hemma?

Svar: Hemmet är bättre. Det är bättre för henne att be i sitt hem:

”Hindra inte Allâhs slavinnor från Allâhs moskéer. Deras hem är dock bättre för dem.”1

Detta sades i Madînah gällande sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moské.

1al-Bukhârî (900) och Muslim (442).