Bättre att födas döv och stum än att ha Mu´attilahs lära

Opponenten sade att vissa människor menar att versen:

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

”Därefter reste Han Sig över tronen.”1

betyder att Han har tagit makten och att det är en möjlig tolkning.

Den blinde, vilsne och prövade opponenten som inte vet vad han säger skall veta att dessa tolkningar hör till den fulaste villfarelsen och värsta omöjligheten. Endast okunniga och djupt vilsna människor tolkar så.

Ve dig! Fanns det något som Allâh inte hade bemästrat och känt till varför just tronen särskildes? Känner vi till att det finns en myrvikt i himlen och på jorden som Allâh inte bemästrar och har i Sin makt varför just tronen är särskild? Fanns det någon som tvistade med Allâh om makten över tronen som Allâh besegrade och sedan tog makten över den? Du har uttryckligen sagt så när du jämförde Allâh och Hans tron med en person som tar makten över en stad. Enligt dig finns det ingen garanti för att Allâh inte skall besegras. En makttagare kan både besegra och besegras.

Vem har hört någon vara så okunnig om Allâh att han påstår att Allâh har tagit makten över tronen via en tvist och sedan jämför Honom med en segrare?

Det hade varit bättre för dig att din moder födde dig döv och stum än att du tolkar Allâh (ta´âlâ) och Hans tron på detta vis.

113:2