Bättre att du gör något annat

Du har sedermera kommit med ytterligare en tolkning som är längre bort från sanningen och det sunda förnuftet. Du hävdar nämligen att Allâhs skratt betyder att Han får en människa eller någon annan att skratta. Med andra ord betyder det att Allâh får någon att skratta och bli glad.

Din opponent! Om arabiskan omvandlas till ditt och dina kollegors modersmål så är det möjligt att det får en än värre tolkning och förklaring. Detta är även tydligt i hadîthen som du rapporterar från Abû Razîn från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han sade:

”Allâhs sändebud! Skrattar (يَضحك) vår Herre?”

Han frågade inte:

”Allâhs sändebud! Orsakar vår Herre skratt (يُضحك)?”

Det hade varit ren ignorans för honom att ställa en sådan fråga. Hur skall han fråga Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om Herren får skapelsen att skratta när han kan läsa i Qur’ânen:

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى

”Och att det är Han som ger er orsak att skratta och Han som ger er orsak att gråta.”1

Det är omöjligt att fråga i fall Allâh får skapelsen att skratta när alla vet att det är Han som får andra att skratta och gråta. Det hade varit bättre för dig att sysselsätta dig med Abû Yûsufs, Muhammad bin al-Hasans och deras gelikars frågor än att du ger dig in i dessa svåra hadîther som till och med lärda och insiktsfulla språkvetare ogärna vill tolka medan du förklarar dem utmed ignorans och villfarelse.

153:43