Bättre än tronen och änglarna

Fråga: Författaren (rahimahullâh) sade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är Allâhs bästa skapelse. Omfattar det alla skapelser inklusive tronen och änglarna?

Svar: Ja. Det finns inga tvivel om att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är Allâhs bästa och utvalda skapelse.