Bättre än krigaren

al-Hâkim sade: Jag hörde Abûl-Hasan al-Kârizî säga: Jag hörde ´Alî bin ´Abdil-´Azîz säga: Jag hörde Abû ´Ubayd säga:

”Den som följer Sunnah är lik den som håller i glödande kol. Idag tycker jag att han är bättre än krigaren för Allahs sak.”

al-Hilâl bin al-´Alâ’ ar-Raqqî sade:

”Allah har ärat detta samfund med fyra personer i sina respektive epoker: Med ash-Shâfi´î som förstod sig på Allahs sändebuds (sallâ Allahu ´alayhi wa sallam) hadîther, med Ahmad som var stabil under prövningen, annars hade folk hädat, med Yahyâ bin Ma´în som avfärdade lögner från hadîther och med Abû ´Ubayd som tolkade främmande ord i hadîther, annars hade folk drunknat i fel.”

Ibrâhîm bin Abî Tâlib sade:

”Jag frågade Abû Qudâmah om ash-Shâfi´î, Ahmad, Ishâq och Abû ´Ubayd. Han sade: ”ash-Shâfi´î var den kunnigaste av dem, men han återberättade få hadîther. Ahmad var den frommaste av dem. Ishâq memorerade mest av dem. Abû ´Ubayd var den kunnigaste av dem i arabiska.”

Ishâq bin Râhûyah sade:

”Allâh skäms inte för sanningen! Abû ´Ubayd är kunnigare än jag, Ibn Hanbal och ash-Shâfi´î.”