Bättre än kämpen på slagfältet

´Uthmân bin Sa´îd ad-Dârîmî sade:

En dag gick jag till Yahyâ bin Yahyâ för att berätta för honom vad Djahmiyyah säger så att han kunde fördöma det. Hos honom satt även Husayn bin ´Îsâ al-Bustâmî, Ahmad bin al-Harîsh, Muhammad bin Râfi´, Abû Qudâmah as-Sarkhasî har jag för mig och andra lärda. Yahyâ fördömde mig argt och sade: ”Tyst!” Han fördömde dem då han såg allvarligt och fördömande på att jag tog upp deras dogm.”

Nasr bin Zakariyyâ sade: Jag hörde Muhammad bin Yahyâ adh-Dhuhlî säga: Jag hörde Yahyâ bin Ma´în säga:

Att försvara Sunnah är bättre än att kämpa för Allâhs sak.” Jag sade till Yahyâ: ”Är han som gör det bättre än personen som spenderar sin egendom, tröttar sig själv och kämpar?” Han sade: ”Ja, mycket bättre.”