Bättre än i profetens moské

al-Bukhârî sade:

494 – Ishâq berättade för oss: ´Abdullâh bin Numayr berättade för oss: ´Ubaydullâh berättade för oss, från Nâfi´, från Ibn ´Umar som berättade:

”När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick ut på ´Îd-dagen befallde han att ett spjut placeras framför honom. Han bad mot det medan folk stod bakom det. Han gjorde även så på resa. Därefter gjorde ledarna samma sak.”

Detta bevisar att det är Sunnah för al-Madînahs befolkning att be ´Îd-bönen utanför staden till skillnad från vad den gör idag; idag ber den ´Îd-bönen i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moské, vilket motstrider Sunnah. Det verkar som att det har gjorts så sedan en lång tid tillbaka. Förmodligen tror de att dygden i att be ´Îd-bönen i den är större än att be den utanför staden. Det är dock diskutabelt. Ty att offentliggöra denna ritual, klargöra den för människorna och be den på en speciell plats motsvarar moskéns dygd. Också anser vi det vara bättre för en person att be frivillig bön i hemmet än i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moské.