Bättre än 83 års dyrkan

Imâm Muhammad bin Ahmad al-Qurtubî (d. 671)

al-Djâmi’ li Ahkâm-il-Qur’ân (22/393)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

”Ödets natt är mera värd än tusen månader.”1

Han klargjorde dess dygd och väldighet. En dygdig tid beror på de myckna dygder som sker under den. Under den natten fördelas en mycken godhet som saknar motsvarighet i tusen månader – och Allâh vet bättre. Många uttolkare menar att handlingar under den natten överträffar handlingar under tusen månader utan den natten. Abûl-´Âliyah sade:

”Ödets natt är bättre än tusen månader utan Ödets natt.”

En annan teori är att tusen månader åsyftar hela livet. Ty araber har som vana att begränsa något vid tusen för att understryka dess ytterlighet. Som Allâh (ta´âlâ) sade:

يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ

”Var och en av dem skulle vilja leva i tusen år.”2

Det vill säga för alltid.

En tredje teori är att förr i världen brukade en person inte anses ha dyrkat Allâh förrän han dyrkat Honom tusen månader, det vill säga åttiotre år och fyra månader. Följaktligen gav Allâh (ta´âlâ) Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund dyrkan under en natt som överträffar tusen månaders dyrkelse. Abû Bakr al-Warrâq sade:

”Sulaymâns (´alayhis-salâm) herravälde varade femhundra månader och Dhûl-Qarnayns (´alayhis-salâm) herravälde varade femhundra månader. Tillsammans regerade de tusen månader. Allâh låter en handling under den natten vara bättre än deras herravälde.”

Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”I samband med att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde en israelit som var beväpnad tusen månader för Allâhs sak, blev följeslagarna förtjusta i det varpå Allâh uppenbarade:

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

”Ödets natt är mera värd än tusen månader.”

Det vill säga bättre än den tid den mannen var beväpnad för Allâhs sak.”

Liknande rapporteras från Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ).

197:3

22:96