Bastarden har inget med Huset att göra

Dja´far as-Sâdiq hade flera barn. Det äldsta var Ismâ´îl bin Dja´far. Han dog under sin faders livstid, 138. Han lämnade även efter sig Muhammad, ´Alî och Fâtimah.

Muhammad fick sönerna Dja´far och Ismâ´îl. Dja´far fick Muhammad. Muhammad fick Dja´far, Ismâ´îl, Ahmad och Hasan.

Hasan fick Dja´far som dog i Egypten 293. Han lämnade efter sig Muhammad. Muhammad fick fem söner.

Ismâ´îl fick Ahmad, Yahyâ och Muhammad.

´Alî fick inga barn.

Ahmad fick flera barn däribland Ismâ´îl som dog i Egypten 325.

Avkomman till Muhammad bin Ismâ´îl bin Dja´far var alltså stor i Egypten och Damaskus. Abûl-Husayn Muhammad bin ´Alî bin al-Husayn bin Ahmad bin Ismâ´îl bin Muhammad bin Ismâ´îl bin Dja´far as-Sâdiq, även känd som ”Muhassins broder”, skrev ned allihopa. Han bodde i Bâb Tûmâ1 och dog innan 400. Han nämnde att flera bodde även i Kûfah.

Han fokuserade sig mycket på att dementera ´Ubaydullâh al-Mahdîs samröre med detta ädla hus. Han skrev en bok vari han klargjorde att ´Ubaydullâh al-Mahdî var ett horbarn med en vidrig dogm som var bygd på kätteri.