Bästa Sudjûd-us-Sahû

Fråga: Är det tillåtet att alltid göra Sudjûd på grund av glömska (سجود السهو ) innan Taslîm eller alltid efter Taslîm?

Svar: Bådadera är tillåtna, men det är bättre att göra det innan Taslîm om det är på grund av något missat i bönen och efter Taslîm om det är på grund av något tillagt i bönen.