Bästa stiftelsen

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (33)

Fråga: Vilken stiftelse är bäst?

Svar: Den nyttigaste. Den nyttigaste är den bästa. Det vill säga att nyttan är pågående och ansedd i den bemärkelse att den gagnar fattiga, behövande och arma människor. Tillfälliga stiftelser är inte lämpliga.