Bästa sovningen med makan

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

at-Ta´lîq ´alâ Sahîh Muslim (2/182)

Till makens fina samlevnad med sin maka hör att de sover tillsammans på en och samma madrass och under ett och samma täcke. Det var profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) praxis. Vad beträffar respektlösa människor där maken sover för sig och makan för sig eller kanske till och med i var sitt rum, så är det tvivelsutan en dålig samlevnad. Allâh (ta´âlâ) sade:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

”De är en klädnad för er och ni är en klädnad för dem.”1

12:187